SORIN DAN ŞANDOR-Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, sala IV/5

Numele candidatului la abilitare SORIN DAN ŞANDOR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţe administrative
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 17 ianuarie 2014, ora 17:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Titlul tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, sala
IV/5
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Roger Hamlin, Michigan State University, SUA
2. Vasile Sebastian Dâncu, Universitatea din Bucureşti
3. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),CV(RO), Lista lucrari (EN),CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport