CĂLIN EMILIAN HINŢEA-Reforma managerială a sectorului public şi educaţtia universitară de administraţie publică în România şi CEE

Numele candidatului la abilitare CĂLIN EMILIAN HINŢEA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţe administrative
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 17 ianuarie 2014, ora 18:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, sala IV/5
Titlul tezei de abilitare Reforma managerială a sectorului public şi educaţtia universitară de administraţie publică în România şi CEE
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Roger Hamlin, Michigan State University, SUA
2. Vasile Sebastian Dâncu, Universitatea din Bucureşti
3. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport