FLORIN GHEORGHE FODOREAN-Pannonia, Dacia and Moesia in Roman itineraries. A comparative approach

Numele candidatului la abilitare FLORIN GHEORGHE FODOREAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea “Babeş-Boyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 ianuarie 2014, ora 9
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea “Babeş – Bolyai”, Cluj-Napoca,
Aula “Regele Ferdinand”, str. Napoca nr. 11
Titlul tezei de abilitare Pannonia, Dacia and Moesia in Roman itineraries. A comparative approach
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Kai Brodersen, Universitatea din Erfurt, Germania
2. Alexandru Barnea, Universitatea din Bucureşti
3. Coriolan Horaţiu Oprean, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Publication List(EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport