ADINA LUMINIŢA SASU-Asymptotic properties of evolution equations and applications in control theory

Numele candidatului la abilitare ADINA LUMINIŢA SASU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Vest, Timişoara
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 7 februarie 2014, ora 12
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea “Babeş – Bolyai”, Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 5 / I
Titlul tezei de abilitare Asymptotic properties of evolution equations and applications in control theory
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Andrei Halanay, Univ. Politehnica din Bucureşti

2. Mircea Ivan, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca

3. Adrian Olimpiu Petruşel, Univ. “Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), CV(RO)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport