REMUS GABRIEL ANGHEL-Migration in Times of Social and Political Transformation

Numele candidatului la abilitare REMUS GABRIEL ANGHEL
Universitatea la care este titular candidatul Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Domeniul tezei de abilitare Sociologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 10 februarie 2014, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Sala de consiliu
Titlul tezei de abilitare Migration in Times of Social and Political Transformation
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Dumitru Sandu, Universitatea din București
2. Liviu Chelcea, Universitatea din București
3. Sabina Stan, City University Dublin, Irlanda
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Lista lucrari (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport