CORNELIA MUREȘAN-Schimbarea comportamentului familial în România. O abordare din perspectiva cursului vieţii

Numele candidatului la abilitare CORNELIA MUREȘAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Sociologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 10 februarie 2014, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Sala de consiliu
Titlul tezei de abilitare Schimbarea comportamentului familial în România. O abordare din perspectiva cursului vieţii
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Dumitru Sandu, Universitatea din București
2. Vasile Dâncu, Universitatea din București
3. Péter Őri, Eötvös Loránd University from Budapest, and HCSO Demographic Research Institute
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO,EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport