CRISTIAN TIA (arhim. Teofil)-Paradigmatic Changes in the Pastoral and the Pastoral Mission in the informational era. The Man of the Masses, the Crisis of the Axiological Firmness in Culture and the Restorative Pastoral Potential in Orthodoxy (Mutaţii de paradigmă în Pastorala şi Pastoraţia erei informaţionale. Omul de masă, criza fermităţii axiologice din cultură şi potenţialul pastoral-restaurator din Ortodoxie)

Numele candidatului la abilitare CRISTIAN TIA (arhim. Teofil)
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Teologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 10 februarie 2014, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Ortodoxă, Aula „Nicolae Ivan”,  Piaţa Avram Iancu, nr. 18
Titlul tezei de abilitare Paradigmatic Changes in the Pastoral and the Pastoral Mission in the informational era. The Man of the Masses, the Crisis of the Axiological Firmness in Culture and the Restorative Pastoral Potential in Orthodoxy (Mutaţii de paradigmă în Pastorala şi Pastoraţia erei informaţionale. Omul de masă, criza fermităţii axiologice din cultură şi potenţialul pastoral-restaurator din Ortodoxie)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Gordon, Universitatea din Bucureşti
2. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Vasile Stanciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
4. Constantin Rus, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
5. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Rezumatul tezei de abilitare Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), CV(RO)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport