OLIVIU FELECAN-Interferențe onomastice, sociolingvistice, lexicologice în perspectivă romanică

Numele candidatului la abilitare OLIVIU FELECAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 14 februarie 2014, ora 9
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Horea nr. 31,
Sala de Consiliu
Titlul tezei de abilitare Interferențe onomastice, sociolingvistice, lexicologice în perspectivă romanică
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Ștefan Oltean, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Gheorghe Chivu, Universitatea din București
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat (RO) , Abstract (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),CV (RO)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport