Călin-Cristian CORMOȘ-Advanced Energy Conversion Systems with Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

Candidat Călin – Cristian CORMOȘ
Institutia la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Inginerie chimică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 iunie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11, sala nr. 97
Titlul tezei de abilitare Advanced Energy Conversion Systems with Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. ing. Grigore BOZGA, Universitatea Politehnica din București
2. Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
3. Prof. univ. dr. ing. Paul ROȘCA, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrari fișier
Fisa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier