Call for application – Şcoala de vară Teme fundamentale ale istoriei evreilor din România

CSIER-Scoala-de-vara

Perioada: 2-9 august 2015
Trimiterea aplicațiilor: 17 mai 2015
Locație: Cristian (Braşov)

Şcoala de vară îşi propune ca obiectiv clarificarea unor momente mai puţin cunoscute sau mai puţin aprofundate din istoria evreilor din România, în acelaşi timp, dorind să deschidă o perspectivă mai largă asupra unor probleme generale ale culturii şi trecutului poporului evreu. Programul va cuprinde o serie de cursuri şi comunicări susţinute de profesori şi cercetători specializaţi în domeniul istoriei evreilor.

Dezbaterile se vor concentra pe chestiuni legate de dinamica internă a societăţii evreieşti: structuri sociale, economice, culturale dar şi aspecte ce privesc antisemitismul şi Holocaustul. Se va organiza, de asemenea, o vizită la comunitatea evreiască din Braşov, pentru a cunoaşte îndeaproape realităţile actuale ale vieţii evreieşti din România.

Cursurile școlii de vară se adresează masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători interesaţi de istoria evreilor dar şi de domenii conexe.

Încurajăm astfel aplicaţii din sfera:

  1. istoriei
  2. antropologiei
  3. ştiinţelor politice
  4. sociologiei
  5. teologiei
  6. studiilor culturaleşi nu numai.

Costurile de cazare şi masă, precum și vizitele efectuate în cadrul programului vor fi suportate de către organizatori. Selecţia participanţilor la cursurile şcolii de vară se va realiza pe baza unui CV şi al unui eseu (aprox. 500 cuvinte) în care candidații sunt invitați să prezinte felul în care privesc istoria evreilor din România în context european.

Trimiterea aplicaţiilor se poate face până la data de 17 mai 2015 la adresa scoaladevara.csier@gmail.com. Aplicaţiile vor fi evaluate de către o comisie formată din cercetători ai Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la adresa scoaladevara.csier@gmail.com.

Detalii