EMILIA CORINA ZAMFIR-Loialitatea civică şi cultul imperial din perspectiva scrierilor neotestamentare

Numele candidatului la abilitare EMILIA CORINA ZAMFIR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Teologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 27 aprilie 2015, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu Maniu nr. 5, Sala Festivă
Titlul tezei de abilitare Loialitatea civică şi cultul imperial din perspectiva scrierilor neotestamentare
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Mihoc, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

2. Stefan Andreas Tobler, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), CV(RO)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Vizibilitatea si receptarea contributiilor stiintifice si planul dezvoltarii carierei universitare, stiintifice si de cercetare
Raport Raport