Camelia CHIRA-Computational Intelligence Models for Complex Problems (Modele de Inteligență Computațională pentru Probleme Complexe)

 

Candidat Camelia CHIRA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 ianuarie 2019, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 5/I (Tiberiu Popoviciu, etajul 1)
Titlul tezei de abilitare Computational Intelligence Models for Complex Problems (Modele de Inteligență Computațională pentru Probleme Complexe)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. Denis ENĂCHESCU, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Horia – Florin POP, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier