Codruța MARE-Spatial and Applied Econometrics in Economic Behaviour and Processes (Econometrie spațială și aplicată în studiul comportamentului și proceselor economice)

Candidat Codruța MARE
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Cibernetică și statistică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 10 iunie 2019, ora 10:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala de consiliu
Titlul tezei de abilitare Spatial and Applied Econometrics in Economic Behaviour and Processes (Econometrie spațială și aplicată în studiul comportamentului și proceselor economice)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Carmen PINTILESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Mihai – Daniel ROMAN, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dorina LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. Mihaela PĂUN, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier