Cristian BARTA-Teologia fundamentală și dogmatică din Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: tradiție, continuitate, înnoire

Candidat Cristian BARTA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 19 ianuarie 2024, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu Maniu nr. 5, etajul 2, sala Márton Áron
Titlul tezei de abilitare Teologia fundamentală și dogmatică din Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: tradiție, continuitate, înnoire (Fundamental and Dogmatic Theology in the Romanian Church United with Rome, Greek-Catholic: Tradition, Continuity, Renewal)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. DANCĂ Wilhelm, Universitatea din București

2. Conf. univ. dr. DÎNCĂ Lucian, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. ZAMFIR Emilia – Corina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier