Cristina-Alexandrina ȘTEFĂNESCU-Dezvoltări și aprofundări în sfera sistemelor informaționale de raportare – de la diversitate la armonizare (Developments and Insights into Information Reporting Systems – From Diversity to Harmonization)

Candidat Cristina – Alexandrina ȘTEFĂNESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Contabilitate
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 octombrie 2021, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.
Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.
În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).
Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/9991682389
Meeting ID: 999 168 2389
Titlul tezei de abilitare Dezvoltări și aprofundări în sfera sistemelor informaționale de raportare – de la diversitate la armonizare (Developments and Insights into Information Reporting Systems – From Diversity to Harmonization)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. IONESCU – FELEAGĂ Liliana, Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof. univ. dr. GEORGESCU Iuliana – Eugenia, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. ALBU Cătălin – Nicolae, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier