Dan-Florentin CHIRIBUCA-Provocări și mize metodologice ale cercetării sociologice actuale

Candidat Dan – Florentin CHIRIBUCĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Sociologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 21 septembrie 2015, ora 15:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Minerilor nr. 85, sala Club Profesori
Titlul tezei de abilitare Provocări și mize metodologice ale cercetării sociologice actuale
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU, Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier