Daniel-Aurelian ANDREICA-Investigating materials with μsr and μsr under pressure. Selected studies.

Candidat Daniel – Aurelian ANDREICA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Fizică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 ianuarie 2020, ora 11:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Fizică, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1, Amfiteatrul Augustin Maior (clădirea centrală a Universității, etajul 2)
Titlul tezei de abilitare Investigating materials with μsr and μsr under pressure. Selected studies.
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Diana MARDARE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. ing. Coriolan TIUȘAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. Viorel POP, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae și Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2, fișier-3
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier