Eduard-Marius NEMETH-Limites et ripae. Armata romană, frontierele Imperiului și moștenirea lor astăzi (Limites et ripae. The Roman Army, the Frontiers of the Empire and their Legacy)

Candidat Eduard – Marius NEMETH
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 noiembrie 2020, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie și Filosofie, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1, (clădirea centrală a Universității).

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 5940 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2019-2020/)

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală:
https://join.skype.com/isgByYibQLKe

Titlul tezei de abilitare Limites et ripae. Armata romană, frontierele Imperiului și moștenirea lor astăzi (Limites et ripae. The Roman Army, the Frontiers of the Empire and their Legacy)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Lucrețiu BÎRLIBA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Conf. univ. dr. Florin FODOREAN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier