Lehel LÉSZAI-A tanítványság kérdésköre a teológiában (Problema uceniciei în teologie)

 

Candidat Lehel LÉSZAI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 05 noiembrie 2020, ora 14
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, str. Horea nr. 7.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020.

(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://us04web.zoom.us/j/74454214302?pwd=VctmS0hxbWNIR3o1RvdyN0Q0cTFWUT09

Meeting ID: 744 5421 4302

Password: 6jbjFZ

Titlul tezei de abilitare A tanítványság kérdésköre a teológiában (Problema uceniciei în teologie)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Miklós KOCSEV, Universitatea Károly Gáspár din Budapesta, Ungaria

2. Prof. univ. dr. Sándor FAZAKAS, Universitatea din Debrecen, Ungaria

3. Prof. univ. dr. Ioan MOLNÁR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier