Florin OPREA-Bugetare strategică, consolidare fiscală și dezvoltare sustenabilă în statele uniunii europene (Strategic Budgeting, Fiscal Consolidation and Sustainable Development in EU Countries)

Candidat Florin OPREA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 11 februarie 2019, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala T1 (FSPAC 2)
Titlul tezei de abilitare Bugetare strategică, consolidare fiscală și dezvoltare sustenabilă în statele uniunii europene (Strategic Budgeting, Fiscal Consolidation and Sustainable Development in EU Countries)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier