Alina-Georgiana PROFIROIU-Capacitatea administrației publice locale de a susține reforma administrativă pentru dezvoltarea economică și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (The Capacity of Local Government to Support Administrative Reform for Economic Development and Social Inclusion of Vulnerable Groups)

 

Candidat Alina – Georgiana PROFIROIU
Instituția la care este titular candidatul Academia de Studii Economice din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 11 februarie 2019, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala T1 (FSPAC 2)
Titlul tezei de abilitare Capacitatea administrației publice locale de a susține reforma administrativă pentru dezvoltarea economică și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (The Capacity of Local Government to Support Administrative Reform for Economic Development and Social Inclusion of Vulnerable Groups)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier