Mihaela TOFAN-Politici publice privind afacerile. Dimensiunea normativă în context european (Public Policies for Business. The Normative Dimension in European Context)

Candidat Mihaela TOFAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 11 februarie 2019, ora 14
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala T1 (FSPAC 2)
Titlul tezei de abilitare Politici publice privind afacerile. Dimensiunea normativă în context european (Public Policies for Business. The Normative Dimension in European Context)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Dana TOFAN, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier