Ana-Maria BERCU-Bune practici și politici de resurse umane pentru o administrație publică eficientă (Good Practices and Human Resource Policies for an Efficient Public Administration)

Candidat Ana – Maria BERCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 11 februarie 2019, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala T1 (FSPAC 2)
Titlul tezei de abilitare Bune practici și politici de resurse umane pentru o administrație publică eficientă (Good Practices and Human Resource Policies for an Efficient Public Administration)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier