Ioana-Nicoleta MELEG-Ancient Biomolecules Trek: An Evolutionary Ecology of Populations (Călătoria biomoleculelor vechi: Ecologia evoluționistă a populațiilor)

Candidat Ioana – Nicoleta MELEG
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Biologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 26 septembrie 2023, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Biologie și Geologie, amfiteatrul de fiziologie animală (str. Clinicilor nr. 5-7)
Titlul tezei de abilitare Ancient Biomolecules Trek: An Evolutionary Ecology of Populations (Călătoria biomoleculelor vechi: Ecologia evoluționistă a populațiilor)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. C.Ș. I dr. PURCĂREA Cristina, Institutul de Biologie al Academiei Române, București

2. Acad. POPESCU Octavian, Institutul de Biologie al Academiei Române, București

3. Prof. univ. dr. MARKÓ Bálint, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier