Adrian HATOS-From Sociology of Education to Policy-Relevant Educational Research (De la sociologia educației la cercetarea relevantă pentru politici educaționale)

Candidat Adrian HATOS
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 29 septembrie 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala 19
Titlul tezei de abilitare From Sociology of Education to Policy-Relevant Educational Research (De la sociologia educației la cercetarea relevantă pentru politici educaționale)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. CUCOȘ Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Conf. univ. dr. FRUMOS Florin – Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Conf. univ. dr. CATALANO Horațiu – Roco, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier