Mária-Magdolna ERCSEY-RAVASZ-Complex Systems and Networks: Interdisciplinary Applications from Optimization to Brain Networks (Sisteme complexe și rețele: aplicații interdisciplinare de la probleme de optimizare până la rețelele din creier)

Candidat Mária – Magdolna ERCSEY – RAVASZ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Fizică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 5 octombrie 2023, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Fizică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala Augustin Maior de la etajul 2 al clădirii centrale
Titlul tezei de abilitare Complex Systems and Networks: Interdisciplinary Applications from Optimization to Brain Networks (Sisteme complexe și rețele: aplicații interdisciplinare de la probleme de optimizare până la rețelele din creier)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Dr. abilitat OŚWIĘCIMKA Paweł, The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences and Jagiellonian University, Kraków (Polonia)

2. Prof. univ. dr. BARAN Virgil, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. NAGY Ladislau, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier