Adrian ZOICAȘ-IENCIU-Profit opportunities from price-based trading rules in financial markets (Oportunități investiționale asociate strategiilor de tranzacționare bazate pe prețuri în cadrul piețelor financiare)

Candidat Adrian ZOICAȘ – IENCIU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 23 octombrie 2023, ora 15
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 118
Titlul tezei de abilitare Profit opportunities from price-based trading rules in financial markets (Oportunități investiționale asociate strategiilor de tranzacționare bazate pe prețuri în cadrul piețelor financiare)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. ANDRIEȘ Marius – Alin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. NEGREA Bogdan – Cristian, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. LAZĂR Dorina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. DRAGOTĂ Ingrid – Mihaela, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Prof. univ. dr. ACHIM Monica – Violeta, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ANDRIEȘ Marius – Alin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. NEGREA Bogdan – Cristian, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. LAZĂR Dorina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier