Iulian-Horia HOLOBÂCĂ-Earth Observation in the Context of Climate Change (Observațiile terestre în contextul schimbărilor climatice)

Candidat Iulian – Horia HOLOBÂCĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Geografie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 21 septembrie 2021, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)
și va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ar2ZXjPf4CvqE3QlVbtiYl3M7HA4goUjYU6vUxcN3Dww1%40thread.tacv2/conversations?groupId=732477bd-1d02-41ab-b7f8-efe6c43105c8&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Cod de acces: hbkb355

Titlul tezei de abilitare Earth Observation in the Context of Climate Change (Observațiile terestre în contextul schimbărilor climatice)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Liliana ZAHARIA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. József BENEDEK, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. Petru URDEA, Universitatea de Vest din Timişoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier