Thomas-Péter DIPPONG-Impactul conținutului de metale tranziționale asupra sintezei și proprietăților feritelor nanostructurate şi asupra evaluării calității apelor (The Impact of Transition Metal Content on the Synthesis and Properties of Nanostructured Ferrites and on Water Quality Assessment)

Candidat Thomas – Péter DIPPONG
Instituția la care este titular candidatul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 6 septembrie 2021, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11, sala 97.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)

și va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahENlhwvXjBXiA_WE4uBjrkEqFzubkGXTgh0g3IFwWac1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c36aa0ef-aa36-4f06-a2c5-7db1aa64f42c&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Cod de acces: ndhgdwm

Titlul tezei de abilitare Impactul conținutului de metale tranziționale asupra sintezei și proprietăților feritelor nanostructurate şi asupra evaluării calității apelor (The Impact of Transition Metal Content on the Synthesis and Properties of Nanostructured Ferrites and on Water Quality Assessment)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Tiberiu FRENȚIU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Camelia BALA, Universitatea din București

3. Acad. Marius ANDRUH (propus de CNATDCU)

Supleant: Prof. univ. dr. Viorel CÎRCU (propus de CNATDCU)

Supleant: C.Ș. I dr. Otilia COSTIȘOR (propus de CNATDCU)

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Tiberiu FRENȚIU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Camelia BALA, Universitatea din București

3. Acad. Marius ANDRUH (propus de CNATDCU)

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier