Luminița-Camelia DAVID-20 Years of Chemistry: Between Synthetic Saturated Heterocyclic Compounds and Natural Polyphenols (20 de ani de chimie: între compuși heterociclici saturați sintetici și polifenoli naturali)

Candidat Luminița – Camelia DAVID
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 12 iulie 2021, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arány János nr. 11, sala 97.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)
și va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19kbNrLX6AiYrJJmL6Y75KvUAmi4xeCT7Gawns-mvGI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a9510b89-9452-4376-b723-c3519a480d92&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Cod de acces: qzj0mxg

Titlul tezei de abilitare 20 Years of Chemistry: Between Synthetic Saturated Heterocyclic Compounds and Natural Polyphenols (20 de ani de chimie: între compuși heterociclici saturați sintetici și polifenoli naturali)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. C.Ș. I dr. Sergiu COȘERI, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași

2. Prof. univ. dr. Petre IONIȚĂ, Universitatea din București

3. C.Ș. I dr. Maria CAZACU, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier