Ioan VIK-Vallás és vallásosság az emberi értelemkeresés összefüggésében. Kutatások a szisztematikus és spirituális teológia, valamint a logoterápia és egzisztenciaanalízis kereszteződési pontjain (Religia și religiozitatea în contextul căutării sensului de către om. Cercetări la intersecția teologiei sistematice și spirituale cu logoterapia și analiza existențială) (Religion and Religiosity in the Context of Man’s Search for Meaning. Researches Conducted at the Intersection of Systematic and Spiritual Theology as well as Logotherapy and Existential Analysis)

Candidat Ioan VIK
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 30 iunie 2021, ora 17
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu Maniu nr. 5.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)
și va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/99651176247?pwd=MWcrb3VpN1VZTC9NNHBiQmpUbHp5dz09

Meeting ID: 996 5117 6247

Password/ Passcode: nfg99t

Titlul tezei de abilitare Vallás és vallásosság az emberi értelemkeresés összefüggésében. Kutatások a szisztematikus és spirituális teológia, valamint a logoterápia és egzisztenciaanalízis kereszteződési pontjain (Religia și religiozitatea în contextul căutării sensului de către om. Cercetări la intersecția teologiei sistematice și spirituale cu logoterapia și analiza existențială) (Religion and Religiosity in the Context of Man’s Search for Meaning. Researches Conducted at the Intersection of Systematic and Spiritual Theology as well as Logotherapy and Existential Analysis)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Carol VERESS, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Mihály KRÁNITZ, Universitatea Catolică Pázmány Péter din Budapesta (Ungaria)

3. Prof. univ. dr. Krisztián VINCZE, Universitatea Catolică Pázmány Péter din Budapesta (Ungaria)

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier