Judit PIELDNER-Intermediality and Remediation: Forms of In-Betweenness in Cinema (Intermedialitate și remediere: forme ale liminalității în film)

Candidat Judit PIELDNER
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Cinematografie și media
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 iunie 2021, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru și Film, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, sala profesorală.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)
și va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://us02web.zoom.us/j/81028336095?pwd=MTFpVEEyZmxYWTR5OEhMcm1zcGZaZz09

Meeting ID: 810 2833 6095

Titlul tezei de abilitare Intermediality and Remediation: Forms of In-Betweenness in Cinema (Intermedialitate și remediere: forme ale liminalității în film)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Daniela GOLOGAN, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Ovidiu GEORGESCU, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București

3. Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier