LAURA TEUTIŞAN Nume de autor: Laura Pavel-Teatralitatea, intertextul dramaturgic şi reprezentările identitare – direcţii de cercetare în teoria teatrală contemporană

Numele candidatului la abilitare LAURA TEUTIŞAN
Nume de autor: Laura Pavel
Instituţia la care este titular candidatul Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Teatru
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 4 martie 2013, ora 14
Locul susţinerii a tezei de abilitare Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru şi Televiziune, Str. Kogălniceanu, nr. 4, sala Cinema
Titlul tezei de abilitare Teatralitatea, intertextul dramaturgic şi reprezentările identitare – direcţii de cercetare în teoria teatrală contemporană
Componenţa Comisie de abilitare 1. Dan VASILIU, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. L. Caragiale” din Bucureşti
2. Andras BĖRES, Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Laura CARETTI, Universitatea din Siena, Italia
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-Lista publicatii
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport