HATHAZI ANDRAS- 

Numele candidatului la abilitare HATHAZI ANDRAS
Instituţia la care este titular candidatul Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare  
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 7 martie 2013, ora 13
Locul susţinerii a tezei de abilitare Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru şi Televiziune, Str. Kogălniceanu, nr. 4, sala Cinema
Titlul tezei de abilitare  
Componenţa Comisie de abilitare 1. Géza HEGEDŰS, Universitatea de Teatru şi Film Budapesta
2. Magdolna JÁKFALVI, Universitatea de Teatru şi Film Budapesta
3. Dan Anton VASILIU, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Abstract-RO,  Abstract-HU,  Abstract-EN
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, CV-HU, Lista publicatii-RO, Lista publicatii-HU
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport