MIHAI VIOREL PUTZ-Chemical Orthogonal Spaces of Atoms and Molecules

Numele candidatului la abilitare MIHAI VIOREL PUTZ
Instituţia la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniul tezei de abilitare Chimie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 martie 2013, ora 12
Locul susţinerii a tezei de abilitare Cladirea Facultatii de Chimie si Inginerie Chimica, str. Arany Janos, nr. 11, Cluj-Napoca, in sala 48, la parter
Titlul tezei de abilitare Chemical Orthogonal Spaces of Atoms and Molecules
Componenţa Comisie de abilitare 1. Mihaela Hillebrand, Universitatea din București
2. Titus Beu, Universitatea Babeș-Bolyai
3. Giorgio Benedek, L’Università di MilanoBicocca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-Lista publicatii
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport