RUXANDRA MIHAELA BRAGA-Parcurs de carieră

Numele candidatului la abilitare RUXANDRA MIHAELA BRAGA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 29 martie 2013, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31, Sala de Consiliu
Titlul tezei de abilitare Parcurs de carieră
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Andrei Bodiu (Universitatea „Transilvania” din Braşov)
2. Mircea A. Diaconu (Universitatea din Suceava)
3. Gheorghe Manolache (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-Lista publicatii
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport