MONICA LETITIA CHESNOIU-MATEI -Shakespeare and Early Modern Geography

Numele candidatului la abilitare MONICA LETITIA CHESNOIU-MATEI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 28 martie 2013, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31,
Sala de Consiliu
Titlul tezei de abilitare Shakespeare and Early Modern Geography
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Mădălina Nicolaescu, Universitatea din Bucureşti
2. Ştefan Oltean, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
3. Virgil Stanciu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract-RO, Abstract-EN
Lista publicaţiilor candidatului CV-Lista publicatii
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport