RADU FECHETE-Nanocomposite materials and biomaterials characterized by modern NMR techniques

Numele candidatului la abilitare RADU FECHETE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Fizică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 12 aprilie 2013, ora 11
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Augustin Maior, etaj 2, Cladirea centrală a UBB, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Titlul tezei de abilitare Nanocomposite materials and biomaterials characterized
by modern NMR techniques
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Bernhard BLÜMICH, RWTH-Aachen University
2. Diana MARDARE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Simion SIMON, Universitatea „Babeş – Bolyai”din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract-RO, Abstract-EN
Lista publicaţiilor candidatului CV, Lista publicatii
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale 1
Verificarea îndeplinirii standardelor minimale 2
Raportul comisiei de abilitare Raport