SIMION SORIN BREAZ-Self-Small Abelian Groups and Related Problems

Numele candidatului la abilitare SIMION SORIN BREAZ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 12 aprilie 2013, ora 11
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea Babes-Bolyai, sala 5/I, str. M. Kogalniceanu 1, Cluj-Napoca
Titlul tezei de abilitare Self-Small Abelian Groups and Related Problems
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Brînzânescu, Institutul de Matematică al Academiei Române, Bucureşti
2. Sorin Dăscălescu, Universitatea Bucureşti
3. Gerhard Pfister, Universitatea Kaiserslautern, Germania 
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV -RO ; CV-EN ; Lista publicatii
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale   Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport