SEPTIMIU CRIVEI-Module and comodule categories: generalizations

Numele candidatului la abilitare SEPTIMIU CRIVEI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Matematica
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 12 aprilie 2013, ora 9.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Matematica si Informatica, Str. M. Kogalniceanu 1, sala Tiberiu Popoviciu
Titlul tezei de abilitare Module and comodule categories: generalizations
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Brinzanescu, Institutul de Matematica “Simion Stoilow” al Academiei Romane
2. Sorin Dascalescu, Universitatea din Bucuresti
3. Gerhard Pfister, University of Kaiserslautern
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO; CV-EN, Lista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport