ANCA DOBREAN-Evidence-based Assessment of Child and Adolescent Cognitive Development and Emotional and Behavioral Problems

Numele candidatului la abilitare ANCA DOBREAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 14 mai 2013, ora 14:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Titlul tezei de abilitare Evidence-based Assessment of Child and Adolescent Cognitive Development and Emotional and Behavioral Problems
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2. Manfred Doepfner, University of Cologne
3. Pietro Pietrini, University of Pisa
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO; CV-EN, Lista lucrari-RO , Lista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport