AURORA SZENTÁGOTAI – TĂTAR-Evidence-based Psychoterapy Interventions: Efficacy, Effectiveness, Theory of Change and New Developments

Numele candidatului la abilitare AURORA SZENTÁGOTAI – TĂTAR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 14 mai 2013, ora 16:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Titlul tezei de abilitare Evidence-based Psychoterapy Interventions: Efficacy, Effectiveness, Theory of Change and New Developments
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2. Manfred Doepfner, University of Cologne
3. Pietro Pietrini, University of Pisa
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO; CV-EN, Lista lucrari-RO , Lista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport