FLORIN ALIN SAVA-Advances in Personality and Implicit Social Cognition. An Evidence-based Approach

Numele candidatului la abilitare FLORIN ALIN SAVA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 14 mai 2013, ora 13:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Titlul tezei de abilitare Advances in Personality and Implicit Social Cognition. An Evidence-based Approach
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2. Manfred Doepfner, University of Cologne
3. Adrian Opre, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-EN, Lista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport