ALIN GAVRELIUC-Identity and Social Change. Cartographies of the Cultural Dimensions, Self-Construal Strategies and Transgenerational Patterns of Values and Attitudes in Post-Communist Romania

Numele candidatului la abilitare ALIN GAVRELIUC
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 3 iunie 2013, ora 16:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Titlul tezei de abilitare Identity and Social Change. Cartographies of the Cultural Dimensions, Self-Construal Strategies and Transgenerational Patterns of Values and Attitudes in Post-Communist Romania
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Adriana Băban, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Márta Fülöp, Eötvös Loránd University, Budapesta, Ungaria
3. Adrian Opre, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract-RO, Abstract-EN
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, CV-EN, Lista lucrari-RO, Lista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport