ALINA SIMONA RUSU-Interdisciplinary Research of Human-Animal Interactions (Animal Assisted Therapy) and Behavior (Evolutionary Approach)

Numele candidatului la abilitare ALINA SIMONA RUSU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 05 iunie 2013, ora 16:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Titlul tezei de abilitare Interdisciplinary Research of Human-Animal Interactions (Animal Assisted Therapy) and Behavior (Evolutionary Approach)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ludwig Huber, Universitatea din Viena, Austria
2. Ionel Papuc, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3. Ioana Micluţia, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-EN, Lista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport