ANDREI CRISTIAN MIU-Cognitive, Neurophysiological and Genetic Perspectives on Emotions: Implications for Social Functioning and Psychopathology

Numele candidatului la abilitare ANDREI CRISTIAN MIU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 6 iunie 2013, ora 14:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Titlul tezei de abilitare Cognitive, Neurophysiological and Genetic Perspectives on Emotions: Implications for Social Functioning and Psychopathology
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Monica Baciu, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, Franţa
2. Maria-Luisa Flonta, Universitatea din Bucureşti
3. Leon Zăgrean, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, CV-EN, Lista lucrari-RO, Lista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport