RADU-LUCIAN SILAGHI-DUMITRESCU-Activarea moleculelor mici la centri metalici biologici

Numele candidatului la abilitare RADU-LUCIAN SILAGHI-DUMITRESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Chimie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 6 iunie 2013, ora 13:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie, Departamentul de Chimie Analitica,
B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, Bucuresti
(sediul Decanatului Facultatii).
Titlul tezei de abilitare Activarea moleculelor mici la centri metalici biologici
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Chris E. Cooper, University of Essex, Colchester, Marea Britanie
2. Victor David, Universitatea din Bucureşti
3. Bogdan Simionescu, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iasi
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, CV-EN, Lista lucrari-RO, Lista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport