MONICA MARIA BAIA-Surface-enhanced Raman spectroscopy – a versatile tool for various applications

Numele candidatului la abilitare MONICA MARIA BAIA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Fizică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 26 iunie 2013, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Augustin Maior, Cladirea centrala,
etajul II.
Titlul tezei de abilitare Surface-enhanced Raman spectroscopy – a versatile tool for various applications
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Diana Mardare, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2. Eugen Culea, Universitatea Tehnica "Cluj-Napoca"
3. Ioan Notingher
, Universitatea Nottingham, Marea Britanie
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, CV-EN, Lista lucrari-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport