CORIOLAN HORAŢIU OPREAN-The Roman Civilization in Dacia and Cultural Interferences with the Barbarian World (2nd-6th Centuries AD)

Numele candidatului la abilitare CORIOLAN HORAŢIU OPREAN
Universitatea la care este titular candidatul Academia Română – Filiala Cluj, Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 03 august 2013, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Aula „Regele Ferdinand I” a Facultății de Istorie şi Filosofie, Str. Napoca nr. 11
Titlul tezei de abilitare The Roman Civilization in Dacia and Cultural Interferences with the Barbarian World (2nd-6th Centuries AD)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Sabin Luca, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
2. Vlad Nistor, Universitatea din Bucureşti
3. Bernd Päffgen, Universitatea Ludwig Maximilians din München, Germania
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport