DORIN MIRCEA ŞTEFĂNESCU-Filosofie şi poezie. Poetica imaginii – o fenomenologie a inaparenţei

Numele candidatului la abilitare DORIN MIRCEA ŞTEFĂNESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 4 septembrie 2013, ora 12
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere, Sala de Consiliu
Titlul tezei de abilitare Filosofie şi poezie. Poetica imaginii – o fenomenologie a inaparenţei
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea
2. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
3. Andrei Bodiu, Universitatea „Transilvania” din Braşov
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport